Å KNYTE TAUBANE

Da har Kamilla og jeg (Eva) vært på kurs og lært oss å knyte taubane...

Vi deltar i prosjekt i samarbeid med Hålogaland Friluftsråd. De tilbyr en rekke ulike kurs for barnehager/skoler, samt utveksling av ideer mellom barnehager og skoler.

I juni 2017 har vi vært på kurs for å lære å sette opp enkle taubaner som kan brukes til klatring, hinderløype og balansetrening.

En taubane som man ikke kan utføre tilsyn og kontroll på hver dag bør i utg.punktet tas ned innen man forlater turområdet. Dette fordi at den som setter den opp har et ansvar for å se til at sikkerheten er på plass. På barnehagens område kan vi sette opp en taubane som vi ikke trenger å ta ned hver dag, fordi her kan vi kan foreta en sikkerhetssjekk av taubanen hver morgen samtidig som vi tar den daglige kontrollen av utelekeplassen.

Vi kommer til å få utlevert en tausekk fra Friluftsrådet som vi kan ha som en startpakke, men vi skal også bestille inn et par tausekker slik at vi kan lage litt ulike løyper. Dette tror vi barna kommer til å synes er morsomt!