HOVEDSATSINGSOMRÅDE: NATUR, FYSISKAKTIVITET OG HELSE

MÅL: - Vi skal tilrettelegge for at barna får et mangfold av naturopplevelser - Bli glad i naturen. Barnehagen skal bidra til at barna får et positivt syn og forhold til naturen og det å være ute – året rundt - Naturen skal være vår lekeplass - At alle barn skal oppleve mestring, og ha glede av å være i allsidig fysiskaktivitet - Barnehagen skal fremme et sunt og variert kosthold i barnehagen

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Vi er med i Helsefremmende barnehager, og har et samarbeid med Midtre Hålogaland Friluftsråd, kommunens helsestasjon og fysioterapitjeneste
 • Vi bruker våre turområder året rundt. (for mer info se våre turbeskrivelser)
 • Vi skal være ute i all slags vær, så lenge det er forsvarlig.
 • Gymsalen blir brukt til aktivitet med alle aldersgrupper.
 • Vi vil ta med pedagogikken ut i naturen
 • Legge til rette for allsidig fysiskaktivitet, slik at barna opplever spenning, mestring, lek og læring.
 • Aktive voksne som er gode rollemodeller i barnehagehverdagen. Voksne som ser muligheter og ikke begrensninger.
 • Personalet skal ha et bevisst forhold til maten som tilbys i barnehagen. Kostholdet skal være sunt, og personalet skal ha kunnskap om helsefremmende kost.
 • Barna skal få være med på å lage mat ute. Over åpen ild eller på bålpanne.
 • Ha stemningsfulle frokoster ute rundt bålet
 • Barna skal få medvirke i mat- og måltidsaktiviteter slik at de skal motiveres til å spise sunn mat, og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.
 • Personalet deltar under barnas måltider
 • Vi skal gi barna innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvaren og veien fra mat til måltid.
 • På foreldremøte høsten 2018 ble det i samråd med foreldrene besluttet at ved bursdagsfeiringer skal det gjerne være fokus på alternativ kos enn kake og is. Det er ikke forbud mot å ta med kake, men foreldre oppfordres til å heller ta med frukt og grønt