Fysisk aktivitet

Ørarampen barnehage ligger like ved en fotballbane, lysløype og skøytebane.

Dette gir oss gode muligheter til å drive på med ulike fysiske aktiviteter. Barn helt ned i to-tre års alder har vært med på skøytebanen og også på noen turer til ishallen. Barnehagen har en del egne skøyter og hjelmer til utlåns.

I og med at vi driver barnehage i samme lokaler som en barneskole, har vi også tilgang på fotballbane og gymsal. Det er med andre ord mye "boltreplass" for store og små i Ørarampen barnehage.

Lysløypen blir flittig brukt året rundt. De årene det er godt med snø går vi på ski her. Ellers om året leker vi mye i lysløpa og går på tur her med også de minste. Det er et lett tilgjengelig turområde da det ligger rett utenfor gjerdet.