ELGTOPPEN (lokalt navn)

Har du først gått opp til Lilletoppen er det fristende å gå litt til og komme opp på den lille "Elgtoppen" som vi kaller den. Her MÅ det utvises stor forsiktighet pga at det er stupbratt ned frempå kanten! Ikke la barn springe opp der alene eller i forkant. Det anbefales å holde yngre barn LANGT unna kanten der mosen kan være sleip og glatt.

Turbeskrivelse:

 

Lengde tur/retur: litt mindre enn 2 km 
Tidsbruk: 0,5-1 time + pause (må beregne tiden annerledes dersom barna er små eller lite vant å gå i fjellet)
Vanskelighetsgrad: Lav
Høyde: ca 190 moh

Rutebeskrivelse fra Ørarampen barnehage:
Gå opp via personalparkering og opp til Moslingsvei. Gå 100 meter langs Moslingsvei til du ser et grått hus på høyre side av veien. Til høyre for huset, mellom en mur og en hvit garasje, går det en sti opp gjennom skogen (mellom husnr. 31 og 33). . Følg stien oppover. 

Etter 200 meter passerer du til venstre for et hus og stien stiger etter dette brattere opp gjennom skogen. I det stien deler seg så går du til venstre mot grillhytta. Følg en liten sti som går til venstre om grillhytta. Følg stien hele tiden mot venstre og klatre opp på en liten kolle. Det går sti helt frem til kanten av Elgtoppen, men her går det rett ned ca 100 m, så her gjelder det å være svært forsiktig. Det er IKKE egnet å ta barna frem på kanten, da det går å skli på mosen på bergene og et fall her vil være fatalt. HOLD AVSTAND fra kanten!

Fra Elgtoppen kan du også gå videre opp til Stortoppen. Det er en meget mindre bratt vei enn den som er beskrevet i Turbeskrivelse for Stortoppen via Ti på Topp 2016. Du velger da sti som går mot venstre og etterhvert oppover, altså ikke samme sti som du gikk fra grillhytta. Et sted må du enten hoppe over ei kløft, eller velge å gå på siden av kløften og evt over en liten bekk. Med barnehagebarn anbefales det å IKKE hoppe over kløfta.                                                                          

 Tekst: første del hentet fra Ti på Topp 2016

Viktig:

Dette er en tur som kan være krevende for barn som ikke er vant å gå i fjell og litt ulent terreng.

Turen går i hovedsak ganske rett opp og rett ned, og man bør være oppmerksom på at stien blir svært sleip og glatt dersom det er fuktig i marka eller har regnet/regner.

Det anbefales å gå denne turen kun med en svært liten gruppe barn, og turen er i hovedsak kun egnet for de største barna i barnehagen.

I forkant av en slik tur:

  • Skal den voksne ha gått turen selv og gjort seg kjent med terrenget.
  • Det må være foretatt en ROS-analyse i forkant av tur
  • Føret må vurderes
  • Godt skotøy er nødvendig – sko med gode spor under