Beredskapsplan - forenklet

Vi bruker HMS-systemet PBL Mentor. Dette er et digitalt system som er spesielt utformet for barnehager.

I PBL Mentor har vi vår Beredskapsplan, sjekklister, risikoanalyser (ROS-analyser), rapporter på tilsyn, årskontroller, godkjenninger mm.

Det er et altomfattende system som skal hjelpe virksomheten til å ivarta barna og de ansattes liv og helse.

Systemet oppdateres jevnlig slik at det hele tiden er ajor i henhold til lover og regelverk.

For at dette skal være et godt og brukbart redskap for oss, så er det laget slik at vi kan tilpasse sjekklister, beredskapskort mm til vår virksomhet.

Vi har funnet ut at vi i tillegg til den digitale og svært omfattende Beredskapsplanen ønsker å ha et forenklet hefte i papirformat. Her har vi trukket ut noen hovedtrekk.

Klikk på Beredskapsplan 2019 så kan du laste ned planen.