Søke barnehageplass

Ønsker du barnehageplass hos oss? Husk å søke innen søknadsfrist 1.mars

For å søke om plass gå inn på kommunens sider og søk via kommunens Barnehageweb:

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/skole-barnehage-og-sfo/barnehage/

 

Nytt barnehageår starter i midten av august.