Velkommen til Ørarampen barnehage

Ørarampen er en privat treavdelingsbarnehage som startet opp høsten 2011.

Barnehagen eies av selskapet Ørarampen barnehage AS, og eierne bak dette er Per Øyvind Mohus, Bengt P.Berntsen og Eva Vassdal Sørensen.

Høsten 2013 kjøpte og overtok Ørarampen barnehage tidligere Fagernes skole fra Narvik kommune. Narvik Montessoriskole har siden da vært etablert i bygget og leier lokaler hos barnehagen. Barnehagen har bygget om deler av skolen slik at de er tilpasset vår drift og bruk.

Barnehagen har et nært samarbeid med skolen. Vi bruker en del felles arealer både inne og ute, for eksempel; skøytebanen, fotballbanen og ulike turmål i nærområdet.