Livsmestring og helse

Udir har laget nok et lite webinar for ansatte i barnehagene, knyttet opp mot den nye Rammeplanen. Vi synes det er greit å dele disse med dere foresatte også, slik at dere kan få mulighet til å se dem. Det gir rom for mange fine refleksjoner og tanker: