Ressursteamet i Narvik på besøk i barnehagen

På foreldremøtet 26.september hadde vi besøk av Hege Hunstad og Lise Aanes fra Ressursteamet i Narvik

De la frem hvilket tilbud de har til foreldre i kommunen vår, og understreket at dette er et lavterskeltilbud hvor foreldre selv kan ta kontakt å få hjelp og veiledning dersom de ønsker.

Les mer her på deres facebookside:

https://www.facebook.com/ressursteametBUFnarvik/?fref=ts