Samefolkets dag hos oss

Gjennom arbeid med fagområdet nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barn blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur.

Til tross for mye vind og regn i lufta samlet Ørarampen barnehagen seg ute 6. februar for å bli bedre kjent med samisk kultur. Det ble reinskinn å sitte på, hjemmelaget bidos til både store og små og god stemning. På forhånd hadde barna øvd seg på å telle til ti og synge bjørnen sover på samisk. Barna hadde også utfoldet seg kreativt med de samiske fargene og andre aktiviteter knyttet til temaet. Det var stor entusiasme og innlevelse hos barna under både øving og fremføring på selve dagen.

Det var også stor glede når Harald også i år kom innom barnehagen for å snakke om samiske tradisjoner og språk sammen med barna. Det ble også bidos til han før han takket for seg og kjørte inn fjorden igjen. Vi avsluttet dagen med ny lærdom om samisk kultur og håper vi blir like heldige til nest år.