Listen over samfunnskritiske stillinger er utvidet

Barnehager og barneskoler er nå definert som kritiske samfunnsfunksjoner

I forbindelse med planlegging, gjenåpning og drift av barnehager og de laveste trinnene på barneskolene har regjeringen utvidet listen over personell som kan få tilbud om plass.

Publisert: 
 

Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. De kan dermed også få tilbud om plass selv om barnehagene og skolene fortsatt er stengt.

Endringen gjelder fra og med 13. april 2020.

Tirsdag før påske offentliggjorde regjeringen at barnehager skal gjenåpne igjen fra 20. april og at de fire laveste trinnene på barneskolene skal gjenåpne 27. april.

For å forberede og gjennomføre gjenåpningen vil behovet for barnehageansatte og lærere på jobb være økende allerede nå. Derfor har regjeringen utvidet listen med viktig personell.

Dette omfatter:

  • Ansatte i barnehager og barneskoler (barnetrinnet).
  • Administrativ ledelse i barnehager og barneskoler (barnetrinnet).
  • Kritisk driftspersonell knyttet til barnehager og barneskoler

 

Søknad om omsorgstilbud må sendes skriftlig til post@orarampen.no

Jeg har vært i kontakt med kommunen og de holder på å utarbeide et søknadsskjema, så ta kontakt med meg pr mail om dere trenger et søknadsskjema. Da kan jeg etterlyse det hos kommunen :)

Vennlig hilsen Eva