Gradvis gjenåpning av barnehager og skoler

Fra 20. april kan barnehager gradvis starte å åpne igjen. For å sikre en forsvarlig åpning kan barnehager ta i bruk perioden 20. april til 27. april.

Foresatte vil kontaktes direkte av sin barnehage og skole.

Fra 27. april skal SFO og skolene åpne for 1-4. trinn.

Dette gjennomføres gradvis for å kunne gjøres på en trygg og forsvarlig måte, og for å kunne innføre smitteverntiltak.

Oppdatert 14. april: Nasjonale veiledere er ventet torsdag 16. april.

Det vil komme nasjonale standarder fra Folkehelseinstituttet for hvordan dette kan gjennomføres. Narvik kommune vil også jobbe gjennom påsken og uken etter påske med å forberede hvordan dette vil foregå lokalt. Det hører med flere unntak, blant annet for barn og unge som er i risikogrupper.

Det betyr blant annet at det fortsatt vil være hjemmeundervisning for noen barn. Det vil også være hjemmeundervisning for 5. klasse og oppover.

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men det jobbes på både nasjonalt nivå og lokalt nivå i Narvik kommune med å organisere den gradvise gjenåpningen.

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen eller SFO, skal betale fra 14. april.

VI KOMMER MED MER INFORMASJON TIL DERE ETTER AT VI HAR FÅTT VEILEDEREN FRA MYNDIGHETENE OG ETTER AT VI HAR FÅTT AVHOLDT MØTE MED NARVIK KOMMUNE. 

DETTE FOR AT VI SKAL VÆRE HELT SIKRE PÅ HVORDAN GJENÅPNINGEN SKAL FOREGÅ, OG AT VI IKKE GÅR UT MED INFORMASJON FØR VI ER SIKRE PÅ HVA SOM GJELDER.