Informasjon fra helsestasjonen til barnehagene i Narvik kommune:

Vi er inne i en spesiell og uvanlig tid med koronavirus- spredningen i verden. Norge tar forhåndsregler for å beskytte oss i befolkningen og helsevesenet vårt. Skoler og barnehager er stengt, vi må holde avstand til hverandre og noen er i karantene og isolasjon.

Det råder mye usikkerhet rundt i befolkningen over hvor lenge dette vil vare. Det er viktige og høyst nødvendige tiltak som er iverksatt og vi må alle følge retningslinjer og ta forhåndsregler.
For mange barn og unge er denne endringen vi nå er inne i overkommelig, men for noen er det utfordrende med ny hverdag og lite sosial kontakt.

Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn. Snakk med barna om det nye viruset, hvorfor tiltakene er iverksatt, hvorfor det er viktig at vi forholder oss som vi gjør og forsøk å gjøre hverdagene så hyggelig og normale som mulig med barna.
 
Helsestasjonen i Narvik og Ballangen har åpent hver dag kl 08.00 -15.30.
 
Helsedirektoratet har redusert antall konsultasjoner pr tiden. Vi tilbyr nå kun oppfølging til nyfødte, spedbarn, barn med spesielle behov og følger opp barnevaksinasjonsprogrammet.
 
Dette medfører at andre konsultasjoner utgår/utsettes, og blant annet blir 2 -og 4 års -konsultasjoner noe forsinket i år. Man må regne med en ventetid på noen måneder før man får innkalling.
Helsesykepleier ved helsestasjonen i Narvik er tilgjengelig for foreldre og ansatte i barnehager på telefon: 910 06 780.
Helsesykepleier ved helsestasjonen i Ballangen og Kjøpsvik er tilgjengelige for foreldre og ansatte på telefon: 769 29 237
 
Vi tilbyr telefonkonsultasjon ved behov. Ikke nøl med å ta kontakt.
 
Barn og unge kan ringe døgnåpen alarmtelefon på tlf: 116 111 ved behov for en voksen og prate med. Det er også åpnet en ny foreldre supporttelefon i regi av Mental Helse og Stine Sofie Stiftelsen, som skal gi trygghet til foreldre.
Dette er en egen telefon og chat for småbarnsforeldre som trenger hjelp og veiledning når hverdagen blir krevende, tlf: 116 123.