Videre stengt frem til og med 13.april

Utvidet stenging av barnehagen Regjeringen og Helsedirektoratet har, som et ledd i å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset, vedtatt å stenge alle barnehager i hele landet. Dette omfatter også stenging av Ørarampen barnehage.

Stengingsvedtaket er av myndighetene utvidet til å gjelde frem til 13. april, men det tas forbehold om at dette kan utvides. 

Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører.

Barnehagen stenges i utgangspunktet for alle barn, men for å opprettholde virksomheter i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og for å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt, skal barnehagene sørge for å holde åpent for barn av ansatte i helse- og omsorgssektoren, transportsektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt.

Det er viktig at alle, både enkeltpersoner og virksomheter, bidrar i den store dugnaden med å begrense smittespredningen. Vi ber derfor om forståelse for situasjonen og oppfordrer samtidig alle til å følge de faglige rådene fra nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Vi vil holde dere fortløpende oppdatert om situasjonen, og ber dere også følge med på Folkehelseinstituttets hjemmeside for informasjon.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med daglig leder.