Ny forskrift fra kommune overlegen

Det er kommet en ny forskrift fra kommuneoverlegen i Narvik kommune. Vi vil oppfordre alle til å lese den og sette seg inn i det som står der.

Her finner dere link til den nye og gjeldende forskriften:

 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-03-16-310