Alle barnehager og skoler i Norge stenges

Helsedirektoratet stenger alle barnehager og skoler fra i dag 12.mars til og med 26.mars. Stengingen kan bli lenger dersom myndighetene kommer med nye føringer.

 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av :

  • Barnehager
  • Barneskoler
  • Ungdomsskoler
  • Videregående skoler
  • Universiteter og høyskoler
  • Andre utdanningsinstitusjoner.

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder:

Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper  brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Det vil si at dersom dere er i en situasjon der begge foresatte jobber innenfor virksomhet som helse- og omsorg eller i andre kritiske samfunnstjenester og ikke har mulighet til at en av dere kan være hjemme med barnet, så må dere kontakte Eva, dagl.leder umiddelbart på: 90961754

Vi oppfordrer alle til å så langt som overhode mulig forsøke å ikke benytte seg av dette unntakstilbudet. Dette så klart fordi at vi skal klare å få opprettholdt en reell stenging for å forsøke å forhindre smitte.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Dette er viktig at dere tenker på nå:

1. Når dere henter barnet deres må dere ta med dere alt dere skal ha hjem. Det kommer ikke til å være mulighet for å hente noe i barnehagen i det tidsrommet vi holder stengt.

VIKTIG ENDRING: Se mail sendt ut til alle foresatte om mulighet for å hente ting dere har i barnehagen.

2. Vi oppfordrer dere alle til å daglig holde dere oppdatert på hvilke retningslinjer og nyheter som kommer fra våre myndigheter. God informasjon vil dere blant annet  finne på Narvik kommune sin hjemmeside og på FHI sin hjemmeside.

Barnehagen vil ikke kunne gi annen informasjon enn det som myndighetene kommer ut med, men vi vil sende dere mail dersom det skulle komme nye føringer.

Vi håper at med dette kraftige grepet at Norge klarer å få stoppet smittespredningen av coronaviruset.

Vennlig hilsen Eva

Daglig leder