Koronavirus - arrangementer og samlinger

Folkehelseinstituttet anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere.

Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem.

Folkehelseinstituttet anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørs-arrangementer med 500 eller flere deltagere. Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere som står eller sitter tett bør også avlyses. Forestillinger slik som teater, opera, kino og konserter omfattes av anbefalingene.

Narvik kommune vil komme tilbake med konkret hva dette betyr for arrangementer i Narvik kommune.

Folkehelseinstituttets har til enhver tid oppdatert informasjon på sine hjemmesider.

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering, som derettes må godkjennes av kommunen. Rådene vurderes fortløpende utfra global, nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19, og arrangører bør følge med på råd fra FHI.

For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet. Reise og deltagelse for nøkkelpersonell bør vurderes av arbeidsgiver. Skypemøter, webinarer eller lignende bør vurderes i forhold til fysiske arrangementer hvis mulig. Ved gjennomføring av arrangementer, bør man være ekstra nøye med å sikre at personer med symptomer ikke deltar, og at forebyggende hygienetiltak er på plass.

Anbefalingen gjelder ikke undervisning i skole eller universitet.

Hentet fra https://www.narvik.kommune.no/fokusnyhet/koronavirus-arrangementer-og-samlinger.345873.aspx