FHI sine råd til barnehager og skoler om coronaviruset

Folkehelseinstituttet har lagt ut råd til barnehager/skoler om coronaviruset. Samtidig har Helsedirektøren Guldvog poengtert noe som er viktig i alle sykdoms sammenheng

Helsedirektør Guldvog ved Helsedirektoratet har uttalt følgende:

"Det viktigste er hyppig håndvask, og å holde seg hjemme hvis man snufser, hoster, harker og har feber.

I tillegg er det viktig med en god måte å håndtere hoste på."

Vi vil derfor minne alle på om at syke barn skal holdes hjemme. Ikke bare i forhold til et evt coronavirus, men ikke minst også for å begrense og forhidre i å smitte andre barn og de ansatte med andre typer virus som sesonginfluensa, omganssjuka mm.

Barn skal holdes hjemme til de er friske, fordi:

- det er viktig å få mulighet til å bli frisk. Det er noe helt annet å være på jobb eller i barnehage når man er syk, enn det å være hjemme. 

- for ikke å smitte andre barn og de ansattte.

Det vil naturligvis være en utfordring for barnehagen dersom mange av de ansatte blir smittet i samme tidsrom av de virus som florerer nå.

FHI sine råd til barnehager og skoler mom coronaviruset

 

FHI om coronavirus: fakta, råd og info til befolkningen

 

Helsedirektoratet: hvordan snakke med barn om coronaviruset