Nyhetsarkiv

 • Økning i foreldrebetaling fra januar 2020

  Vi gjør oppmerksom på at foreldrebetalingen vil stige med 95,-kr fra 3040,-kr til 3135,-kr fra og med 01.01.2020.

 • Kalender 2019/2020

  Her er en oversikt over viktige datoer for barnehageåret 2019/2020. Noen datoer vil komme senere etter at vi har hatt vår første planleggingsdag.

 • Helsefremmende barnehage

  Vi vil i løpet av denne uken få et skilt og sertifisering på at vi er godkjent som en Helsefremmende barnehage. Det ligger mye arbeid bak og mange vurderinger, planlegging og valg. Vi er stolte og glade over at vi nå offisielt kan si at vi er en av landets Helsefremmende barnehager

 • Tips om bra mat i barnehagen

  Her under finner dere en link til en fin veileder for mat i barnehagen, men den kan også være av interesse for de foresatte:

 • Språklig mangfold

  Ny opplæringsvideo fra Udir. Fin å se for både ansatte og foresatte. Det står at video ikke kan vises, men bare klikk på bildet så kommer dere rett inn på udir sin side og kan se filmsnutten der :)

 • Implementering gjennom samhandling

  Udir har lagt ut et nytt webinar. Du kan se det her:

 • Livsmestring og helse

  Udir har laget nok et lite webinar for ansatte i barnehagene, knyttet opp mot den nye Rammeplanen. Vi synes det er greit å dele disse med dere foresatte også, slik at dere kan få mulighet til å se dem. Det gir rom for mange fine refleksjoner og tanker:

 • Barnehagen som pedagogisk virksomhet

  Her under finner dere en link til et webinar med Kjell Åge Gottvassli, som tar opp temaet "Barnehagen som pedagogisk virksomhet". Webinaret er i utg,punktet myntet på personalet i barnehagen, men vi tror det kan være et interessant teama også for foresatte i barnehagen:

 • Omsorgsfulle relasjoner i barnehagen

  Jeg vil påstå at omsorg i barnehagen er det mest grunnleggende og avgjørende for hvor god en barnehage er for barna våre. Denne korte videoen fra Udir sier noe om omsorgsfulle relasjoner i barnehagen :)

 • Ressursteamet i Narvik på besøk i barnehagen

  På foreldremøtet 26.september hadde vi besøk av Hege Hunstad og Lise Aanes fra Ressursteamet i Narvik

 • Kropp, bevegelse, mat og helse

  Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut

 • Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap

  I ny rammeplan kap. 3 om Barnehagens formål og innhold, kan du lese følgende:

 • Inspirerende videoer fra Udir - Resonnering

  Vi jobber nå med ny Rammeplan som trådte i kraft fra 1.august 2017. I den forbindelse bruker vi en del støttemateriell som blant annet video vi har linket til her under

 • Ny Rammeplan for barnehager

  Fra og med 1.august 2017 gjelder en ny Rammeplan.

 • Turmål

  Vi har nå laget en ny side med link til ulike turmål her i nærheten.

 • Jernbaneverket lager ny park på Fagernes

  Her er hva Jernbaneverket skriver i sin mail til oss: